Tải bản cập nhật Open ver 1.0.0.4( cập nhật 12/02/2018)

Tại đây

BẢn Full bao gồm bản cập nhật vào server và phần vá lỗi vẫn phải tải bản cập nhật

Tại đây

Tải bản vá lỗi (không có cái này hình ảnh sẽ không đẹp )

Tại đây

(coppy thẳng vào trong thư mục chứa game nhé )

Nhớ tải winrar về thì giải nén không gặp lỗi lầm